राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेतील क्रमवारी – किशोर व किशोरी गट

स्पर्धा वर्ष कालावधी ठिकाण किशोर गट किशोरी गट
प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय
—- १९८९-९० स्पर्धा झाली नाही
१० वी १९९०-९१ अहमदनगर मुंबई उपनगर पुणे अहमदनगर मुंबई उपनगर मुंबई सिंधुदुर्ग
११ वी १९९१-९२ कुळगाव-ठाणे मुंबई मुंबई उपनगर पुणे लातूर पुणे नाशिक
—- १९९२-९३ स्पर्धा झाली नाही
—- १९९३-९४ स्पर्धा झाली नाही
१२ वी १९९४-९५ उमरगा पुणे सोलापूर बीड मुंबई उस्मानाबाद बीड
१३ वी १९९५-९६ मिरज सांगली मुंबई उपनगर अहमदनगर मुंबई पुणे बीड
१४ वी १९९६-९७ मुंबई पुणे सोलापूर मुंबई मुंबई सांगली पुणे
१५ वी १९९७-९८ दि.०५ ते ८ नोव्हेंबर,१९९७ नाशिक पुणे सोलापूर सांगली सातारा पुणे मुंबई
१६ वी १९९८-९९ लातूर सांगली ठाणे सातारा बीड पुणे उस्मानाबाद
१७ वी १९९९-२००० दि.२७ ते ३० डिसेंबर,१९९९ हिंगोली अहमदनगर सोलापूर हिंगोली सातारा उस्मानाबाद पुणे
—- २०००-२००१ स्पर्धा झाली नाही
१८ वी २००१-२००२ दि.२३ ते २६ एप्रिल,२००२ लातूर सांगली उस्मानाबाद पुणे उस्मानाबाद सातारा मुंबई उपनगर
१९ वी २००२-२००३ दि.२६ ते २९ डिसेंबर,२००२ मुंबई उपनगर उस्मानाबाद हिंगोली मुंबई उस्मानाबाद सातारा सांगली
२० वी २००३-२००४ दि.१५ ते १८ मे,२००३ मुंबई मुंबई उस्मानाबाद मुंबई उपनगर उस्मानाबाद सातारा पुणे
२१ वी २००४-२००५ दि.०५ ते ०८ डिसेंबर,२००४ रत्नागिरी सांगली पुणे उस्मानाबाद पुणे उस्मानाबाद सांगली
२२ वी २००५-२००६ दि.२३ ते २६ ऑक्टोबर,२००५ परभणी धुळे पुणे ठाणे बीड सांगली पुणे
२३ वी २००६-२००७ दि.०७ ते १० डिसेंबर,२००६ छत्रपती संभाजीनगर ठाणे नाशिक धुळे अहमदनगर सांगली बीड
२४ वी २००७-२००८ दि.१३ ते १६ नोव्हेंबर, २००७ शहादा -नंदुरबार सांगली मुंबई उपनगर सोलापूर बीड पुणे उस्मानाबाद
२५ वी २००८-२००९ दि.१३ ते १६ नोव्हेंबर, २००८ सांगली पुणे सांगली मुंबई उपनगर अहमदनगर सातारा सांगली
२६ वी २००९-२०१० दि.११ ते १३ जून,२०१० नाशिक सांगली हिंगोली मुंबई उपनगर अहमदनगर सातारा ठाणे
२७ वी २०१०-२०११ दि.०८ ते ११ जानेवारी,२०११ सोलापूर मुंबई उपनगर ठाणे हिंगोली अहमदनगर ठाणे पुणे
२८ वी २०११-२०१२ दि.०२ ते ०५ फेब्रुवारी,२०१२ लातूर परभणी ठाणे सांगली उस्मानाबाद अहमदनगर लातूर
२९ वी २०१२-२०१३ दि.०७ ते १० फेब्रुवारी,२०१३ सांगली ठाणे सोलापूर सांगली पुणे अहमदनगर सांगली
३० वी २०१३-२०१४ दि.२१ ते २४ नोव्हेंबर,२०१३ वेंगुर्ला ठाणे सोलापूर सांगली पुणे पुणे मुंबई उपनगर अहमदनगर ठाणे
३१ वी २०१४-२०१५ दि.१२ ते १५ मार्च,२०१५ मुंबई उपनगर सांगली ठाणे पुणे सोलापूर अहमदनगर ठाणे सांगली पुणे
३२ वी २०१५-२०१६ दि.२९ जाने. ते ०२ फेब्रु,२०१६ ठाणे पुणे नाशिक ठाणे सोलापूर पुणे ठाणे सांगली अहमदनगर
३३ वी २०१६-२०१७ दि.०२ ते ०५ फेब्रुवारी,२०१६ पालघर सांगली पुणे मुंबई उपनगर सोलापूर पुणे छत्रपती संभाजीनगर उस्मानाबाद सांगली
३४ वी २०१७-२०१८ दि.२२ ते २५ एप्रिल,२०१७ सांगली सोलापूर पुणे मुंबई उपनगर सांगली पुणे उस्मानाबाद नाशिक सोलापूर
३५ वी २०१८-२०१९ दि.०६ ते ०९ डिसेंबर,२०१८ जळगाव उस्मानाबाद पुणे मुंबई उपनगर सांगली सोलापूर नाशिक उस्मानाबाद पुणे
३६ वी २०१९-२०२० दि.१९ ते २२ सप्टेंबर,२०१९ धुळे उस्मानाबाद पुणे सांगली ठाणे पुणे नाशिक उस्मानाबाद सोलापूर
—- २०२०-२०२१ स्पर्धा झाली नाही
—- २०२१-२०२२ स्पर्धा झाली नाही
३७ वी २०२२-२०२३ दि. १६ ते १९ ऑक्टोंबर, २०२२ रत्नागिरी उस्मानाबाद सांगली ठाणे पुणे सांगली ठाणे पुणे रत्नागिरी