४७ वी कुमार / मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा

संयोजक : अहमदनगर जिल्हा खो खो असोसिएशन
स्थळ : साई लॉन्स, पाथर्डी रोड, शेवगाव, अहमदनगर.
कालावधी :  दि. ५ ते ७ सप्टेंबर, २०२१
स्पर्धेतील क्रमवारी

कुमार गट

मुली गट

क्रमवारी
जिल्हा
क्रमवारी
जिल्हा
अहमदनगर उस्मानाबाद
उस्मानाबाद नाशिक
ठाणे पुणे
सांगली ठाणे
पुणे सोलापूर
मुंबई उपनगर सांगली
सोलापूर सातारा
रत्नागिरी औरंगाबाद
पालघर अहमदनगर
१० नाशिक १० रत्नागिरी
११ नंदुरबार ११ मुंबई उपनगर
१२ मुंबई १२ मुंबई
१३ रायगड १३ जालना
१४ परभणी १४ धुळे
१५ धुळे १५ पालघर 
१६ औरंगाबाद १६
१७ १७
१८ १८
१९ १९
२० २०
२१ २१
२२ २२
२३ २३
२४ २४

कुमार गट

मुली गट

सर्वोकृष्ट संरक्षक : कु. किरण वसावे (उस्मानाबाद)
सर्वोकृष्ट संरक्षक : कु. अश्विनी शिंदे (उस्मानाबाद)
सर्वोकृष्ट आक्रमक : कु. नरेंद्र कातकडे (अहमदनगर)
सर्वोकृष्ट आक्रमक :  कु. वृषाली भोये (नाशिक)
अष्टपैलू खेळाडू : कु. आदित्य कुदळे (अहमदनगर)
अष्टपैलू खेळाडू : कु. संपदा मोरे (उस्मानाबाद)
विवेकानंद पुरस्कार :
कु. आदित्य कुदळे (अहमदनगर)
सावित्री पुरस्कार :

कु. संपदा मोरे (उस्मानाबाद)