पुरुष गट

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय सहभागी देश 
२०१६ आसाम – भारत ६ ते ९ फेब्रुवारी, २०१६ भारत बांगलादेश नेपाळ भारत, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका व  पाकिस्तान
२०१९ काठमांडू – नेपाळ १ ते ४ डिसेंबर, २०१९ भारत बांगलादेश नेपाळ भारत, बांगलादेश, नेपाळ व श्रीलंका

 

महिला गट

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय सहभागी देश 
२०१६ आसाम – भारत ६ ते ९ फेब्रुवारी, २०१६ भारत बांगलादेश नेपाळ भारत, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका व  पाकिस्तान
२०१९ काठमांडू – नेपाळ १ ते ४ डिसेंबर, २०१९ भारत नेपाळ बांगलादेश भारत, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका व कोरिया