अ. क्र. पद नाव जिल्हा
कार्यकारी अध्यक्षा सौ. सारिका काळे-खोत धाराशिव
सचिव सौ. राखी जोशी पुणे
सदस्या सौ. पल्लवी किट्टद-वेंगुर्लेकर मुंबई उपनगर
सदस्या सौ. नेहा तपस्वी-ताडे पुणे
सदस्या श्रीम. लता गावित नंदुरबार