४६ वी कुमार / मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा

संयोजक : पुणे जिल्हा खो खो असोसिएशन
स्थळ : रामनगरी मैदान, पुणे – नाशिक हायवे, मंचर, तालुका – आंबेगाव, जिल्हा – पुणे.
कालावधी :  दि. २२ ते २५ नोव्हेंबर, २०१८
स्पर्धेतील क्रमवारी

कुमार गट

मुली गट

क्रमवारी
जिल्हा
क्रमवारी
जिल्हा
पुणे ठाणे
नाशिक पुणे
सांगली सांगली
मुंबई अहमदनगर
ठाणे उस्मानाबाद
रत्नागिरी रत्नागिरी
मुंबई उपनगर सातारा
अहमदनगर मुंबई
धुळे औरंगाबाद
१० औरंगाबाद १० नाशिक
११ रायगड ११ मुंबई उपनगर
१२ हिंगोली १२ पालघर
१३ सोलापूर १३ सोलापूर
१४ बीड १४ रायगड
१५ सातारा १५ बीड
१६ जळगाव १६ जळगाव
१७ पालघर १७ जालना
१८ उस्मानाबाद १८ हिंगोली
१९ नंदुरबार १९ धुळे
२० नांदेड २० नांदेड
२१ परभणी २१ परभणी
२२ जालना

कुमार गट

मुली गट

सर्वोकृष्ट संरक्षक : कु. राहुल मंडल (पुणे)
सर्वोकृष्ट संरक्षक : कु. रेश्मा राठोड (ठाणे)
सर्वोकृष्ट आक्रमक : कु. संदेश जाधव (पुणे)
सर्वोकृष्ट आक्रमक :  कु. स्नेहल जाधव (पुणे)
अष्टपैलू खेळाडू : कु. दिलीप खांडवी (नाशिक)
अष्टपैलू खेळाडू : कु. आश्विनी मोरे (ठाणे)