४५ वी कुमार / मुली – २०१७

४५ वी कुमार / मुली  राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा

संयोजक : रत्नागिरी जिल्हा खो खो असोसिएशन
स्थळ : जोशी मैदान, भोगाळे, तालुका – चिपळूण, जिल्हा – रत्नागिरी
कालावधी :  दि. २३ ते २६ डिसेंबर, २०१७
स्पर्धेतील क्रमवारी

कुमार गट

मुली गट

क्रमवारी
जिल्हा
क्रमवारी
जिल्हा
सांगली पुणे
मुंबई उपनगर ठाणे
ठाणे सांगली
पुणे रत्नागिरी
अहमदनगर अहमदनगर
नाशिक उस्मानाबाद
मुंबई सातारा
सातारा मुंबई
धुळे  जळगाव
१० रायगड १० नाशिक
११ जळगाव ११ मुंबई उपनगर
१२ रत्नागिरी १२ सोलापूर
१३ हिंगोली १३ औरंगाबाद
१४ उस्मानाबाद १४ रायगड
१५ सोलापूर १५ बीड
१६ बीड १६ धुळे
१७ पालघर १७ पालघर
१८ नंदुरबार १८ नांदेड
१९ औरंगाबाद १९ जालना
२० परभणी २० हिंगोली
२१ नांदेड २१ परभणी
२२ जालना २२  —

कुमार गट

मुली गट

सर्वोकृष्ट संरक्षक : कु. सागर गायकवाड (सांगली)
सर्वोकृष्ट संरक्षक : कु. कोमल दारवटकर (पुणे)
सर्वोकृष्ट आक्रमक : कु. ओमकार सोनावणे (मुं. उपनगर)
सर्वोकृष्ट आक्रमक :  कु. रेश्मा राठोड (ठाणे)
अष्टपैलू खेळाडू : कु. प्रथमेश शेळके (सांगली)
अष्टपैलू खेळाडू : कु. प्रियांका इंगळे (पुणे)