३३ वी किशोर / किशोरी – २०१७

३३ वी किशोर / किशोरी राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा

संयोजक : पालघर  जिल्हा खो-खो असोसिएशन
स्थळ : के. डी. हायस्कुल, चिंचणी, डहाणू, जिल्हा – पालघर
कालावधी : २ ते ५ फेब्रुवारी, २०१७
स्पर्धेतील क्रमवारी

किशोर गट

किशोरी गट

क्रमवारी
जिल्हा
क्रमवारी
जिल्हा
सांगली
 पुणे
पुणे
औरंगाबाद
मुंबई उपनगर
उस्मानाबाद
सोलापूर
सांगली
अहमदनगर
नाशिक
औरंगाबाद
सातारा
नाशिक
 मुंबई उपनगर
उस्मानाबाद
अहमदनगर
रायगड
 रत्नागिरी
१०
रत्नागिरी
१०
 ठाणे
११
ठाणे
११
 पालघर
१२
बीड
१२
 मुंबई
१३
सातारा
१३
 लातूर
१४
पालघर
१४
 जालना
१५
धुळे
१५
 सोलापूर
१६
मुंबई
१६
 जळगांव
१७
हिंगोली
१७
 रायगड
१८
परभणी
१८
 बीड
१९
नंदुरबार
१९
 सिंधुदुर्ग
२०
लातूर
२०
 धुळे
२१
जालना
२२
जळगांव
२३
सिंधुदुर्ग
२४
नांदेड

 

 

किशोर गट

किशोरी गट

सर्वोकृष्ट संरक्षक :
 राहुल वाघ (पुणे)
सर्वोकृष्ट संरक्षक :
 हर्षदा करे (पुणे)
सर्वोकृष्ट आक्रमक :
 नागेश चोरलेकर (सांगली)
सर्वोकृष्ट आक्रमक
 ऋतुजा सुरडकर (औरंगाबाद)
अष्टपैलू खेळाडू :
 सौरभ अहिर (सांगली)
अष्टपैलू खेळाडू :
 साक्षी करे (पुणे)