४४ वी कुमार / मुली  राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा

संयोजक : अहमदनगर जिल्हा खो खो असोसिएशन
स्थळ : शेवगाव इंग्लिश मिडीयम स्कुल, शेवगांव, जिल्हा – अहमदनगर
कालावधी : १३ ते १६ ऑक्टोबर, २०१६
स्पर्धेतील क्रमवारी

कुमार गट

मुली गट

क्रमवारी
जिल्हा
क्रमवारी
जिल्हा
ठाणे पुणे
मुंबई उपनगर ठाणे
पुणे सातारा
मुंबई सांगली
सांगली अहमदनगर
नाशिक रत्नागिरी
सातारा मुंबई उपनगर
अहमदनगर मुंबई
सोलापूर सोलापूर
१० बीड १० उस्मानाबाद
११ हिंगोली ११ जळगाव
१२ धुळे १२ धुळे
१३ उस्मानाबाद १३ नाशिक
१४ रत्नागिरी १४ औरंगाबाद
१५ औरंगाबाद १५ बीड
१६ परभणी १६ रायगड
१७ जळगाव १७ जालना
१८ रायगड १८ हिंगोली
१९ नंदुरबार १९ परभणी
२० नांदेड २० पालघर
२१ पालघर २१ सिंधुदुर्ग
२२ जालना २२
२३ सिंधुदुर्ग २३
२४ २४

कुमार गट

मुली गट

सर्वोकृष्ट संरक्षक : कु. आकाश तोरणे (ठाणे)
सर्वोकृष्ट संरक्षक : कु. रेश्मा राठोड (ठाणे)
सर्वोकृष्ट आक्रमक : कु. शुभम उत्तेकर (ठाणे)
सर्वोकृष्ट आक्रमक : कु. श्रेया आडकर (पुणे)
अष्टपैलू खेळाडू : कु. निहार दुबळे (मुंबई उपनगर)
अष्टपैलू खेळाडू : कु. कोमल दारवटकर (पुणे)