५७ वी पुरुष – महिला राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा (२०२१-२२)

स्पर्धा कालावधी : दि. ४ व ५ डिसेंबर, २०२१ (साखळी सामने)

परिपत्रक

खेळाडू प्रवेश अर्ज

खेळाडू नावांची यादी (तांत्रिक समिती व निवड समिती करीता)