शिव छत्रपती विजेते, संघटक

वर्ष संघटक जिल्हा
१९७३-७४ कै. हरिभाऊ साने पुणे
१९९४-९५ श्री. कृष्णकुमार कोळी ठाणे
कै. गोपाळराव फडके पुणे
श्री. शरणप्पा तोरवी सोलापूर
१९९५-९६ श्री. माधवराव पाटील धुळे
प्रा. जनार्दन शेळके बीड
१९९९-०० श्री. नंदकुमार कोळी ठाणे
२०००-०१ श्री. मनोहर साळवी मुंबई
श्री. विश्वनाथ गायकवाड लातूर
२००१-०२ कै. उमेश शेणोय मुंबई
श्री. मच्छिंद्र कराळे बीड
२००२-०३ श्री. शाहूराज खोगरे उस्मानाबाद
२००३-०४ श्री. रमेश भंडारी छत्रपती संभाजीनगर
२००४-०५ श्री. गणपत पोळ जळगाव
२००५-०६ श्री. दिनकर तेलंग छत्रपती संभाजीनगर
२००६-०७ श्री. नथुराम पाटील रायगड
२००९-१० कै. प्रकाश पवार ठाणे
२०१०-११ प्रा. उत्तम इंगळे हिंगोली
२०११-१२ श्री. अरविंद ठाणेकर ठाणे
 २०१२-१३ श्री. भूपेंद्र ठाणेकर ठाणे
 २०१३-१४ श्री. निवृत्ती भैरट सांगली
२०१५-१६ श्री. श्रीकांत ढेपे सोलापूर
२०१७-१८ श्री. महेश गादेकर सोलापूर