किशोरी गट (राष्ट्रीय स्पर्धा) – इला पुरस्कार

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय  चतुर्थ पुरस्कार विजेते
१९८० – ८१ धुळे २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० कर्नाटक आंध्रप्रदेश प. बंगाल के. संध्या – कर्नाटक
१९८२ – ८३ प्रवरानगर ३ ते ७ जानेवारी, १९८३ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र लक्ष्मी – कर्नाटक
१९८६ – ८७ हैदराबाद ४ ते ८ मे, १९८६ कर्नाटक केरळ सुनिता रसाळ – महाराष्ट्र
१९८७ – ८८ पोन्डेचेरी २० ते २४ मे १९८७ कर्नाटक महाराष्ट्र प. बंगाल राधा – कर्नाटक
१९८८ – ८९ बन्सबेरीया २५ ते २९ जानेवारी, १९८९ कर्नाटक आंध्रप्रदेश प. बंगाल बी. एन. मंजुळा – कर्नाटक
१९९० – ९१ औरंगाबाद ३० मे ते ३ जून, १९९० कर्नाटक पंजाब प. बंगाल पुष्पावती जे. पी. – कर्नाटक
१९९१ – ९२ हैदराबाद २८ जाने. ते ३ फेब्रु. १९९२ कर्नाटक प. बंगाल आंध्रप्रदेश वनश्री – आंध्रप्रदेश
१९९२ – ९३ पतियाळा ११ ते २२ ऑक्टोबर, १९९२ कर्नाटक प. बंगाल पंजाब राधा – कर्नाटक
१९९४ – ९५ मंड्या ८ ते १२ फेब्रुवारी, १९९५ पंजाब कर्नाटक महाराष्ट्र गुरुजीत कौर – पंजाब
१० १९९५ – ९६ लखनौ १० ते १५ डिसेंबर, १९९५ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र एम. एल. मंजुळा – कर्नाटक
११ १९९७ – ९८ सिलीगुडी १९ ते २३ एप्रिल, १९९७ पंजाब प. बंगाल कर्नाटक पलमिंदर कौर – पंजाब
१२ १९९७ – ९८ लोणी ३ ते ७ डिसेंबर, १९९७ कर्नाटक महाराष्ट्र पंजाब श्वेता – कर्नाटक
१३ १९९८ – ९९ हैदराबाद २४ ते २८ जानेवारी, १९९९ महाराष्ट्र कर्नाटक प. बंगाल उषा शेळके – महाराष्ट्र
१४ १९९९ – ०० भद्रेश्वर २ ते ४ फेब्रुवारी, २००० प. बंगाल पंजाब महाराष्ट्र राखी प्रामाणिक – प. बंगाल
१५ २००० – ०१ मडगाव १४ ते १८ फेब्रुवारी, २००१ प. बंगाल महाराष्ट्र कर्नाटक सन्जू महोन्तो – प. बंगाल
१६ २००१ – ०२ वर्धा २ ते ६ एप्रिल, २००२ महाराष्ट्र प. बंगाल कर्नाटक कीर्ती तावरे – महाराष्ट्र
१७ २००२ – ०३ सिलीगुडी २३ ते २७ जानेवारी, २००३ महाराष्ट्र प. बंगाल कर्नाटक संगीता चव्हाण – महाराष्ट्र
१८ २००३ – ०४ मेहसाणा ३ ते ७ जून, २००३ महाराष्ट्र प. बंगाल पौंडेचेरी संगीता चितळकर – महाराष्ट्र
१९ २००४ – ०५ इंदौर १८ ते २२ डिसेंबर, २००४ महाराष्ट्र प. बंगाल पौंडेचेरी मनीषा इंगळे – महाराष्ट्र
२० २००५ – ०६ पतियाळा ९ ते १३ नोव्हेंबर, २००५ महाराष्ट्र पंजाब पौंडेचेरी राणी शिंदे – महाराष्ट्र
२१ २००९ – १० गाझियाबाद २५ ते २९ जून, २०१० महाराष्ट्र प. बंगाल आंध्रप्रदेश प्रियंका  येळे – महाराष्ट्र
२२ २०१० – ११ सिलीगुडी २२ ते २६ जानेवारी, २०११ महाराष्ट्र केरळ कर्नाटक श्वेता गवळी – महाराष्ट्र
२३ २०११ – १२ बंगलोर १२ ते १६ फेब्रुवारी, २०१२ महाराष्ट्र प. बंगाल दिल्ली निकिता पवार – महाराष्ट्र
२४ २०१२ – १३ झारखंड २८ ऑग. ते १ सप्टें., २०१२ महाराष्ट्र हरियाणा तामिळनाडू कविता घाणेकर – महाराष्ट्र
२५ २०१३ – १४ तुमकुर ५ ते ८ डिसेंबर, २०१३ महाराष्ट्र कर्नाटक हरियाणा केरळ प्रियंका इंगळे – महाराष्ट्र
२६ २०१४ – १५ सांगली २१ ते २५ एप्रिल, २०१५ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात प. बंगाल मयुरी मुत्याल – महाराष्ट्र
२७ २०१५ – १६ ओडिसा ८ ते १२ जून, २०१६ महाराष्ट्र  कर्नाटक गुजरात  दिल्ली साक्षी करे – महाराष्ट्र
२८ २०१६ – १७ नाशिक २४ ते २८ मे, २०१७ कर्नाटक महाराष्ट्र झारखंड  तामिळनाडू  चित्रा बी. – कर्नाटक
२०१७ – १८ या वर्षात स्पर्धा झाली नाही.
२९ २०१८-१९ उत्तराखंड १५ ते १९ डिसेंबर, २०१८ महाराष्ट्र ओडीसा पंजाब कर्नाटक अमृता जगताप – महाराष्ट्र
३० २०१९-२० झारखंड २ ते ६ ऑक्टोबर, २०१९ ओडीसा महाराष्ट्र कर्नाटक झारखंड अनन्या प्रधान – ओडीसा
२०२०-२१ या वर्षात स्पर्धा झाली नाही.
३१ २०२१-२२ हिमाचल प्रदेश २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र पंजाब दिल्ली राजस्थान सानिका चाफे – महाराष्ट्र
३२ २०२२-२३ फलटण २९ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर, २०२२ महाराष्ट्र कर्नाटक दिल्ली राजस्थान धनश्री कंक – महाराष्ट्र