कुमार गट (राष्ट्रीय स्पर्धा) – वीर अभिमन्यु पुरस्कार

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय पुरस्कार विजेते
१९७० – ७१ हैदराबाद २६ ते २८ नोव्हेंबर, १९७० महाराष्ट्र कर्नाटक हेमंत जोगदेव – महाराष्ट्र
१९७२ – ७३ बारामती २७ ते ३० डिसेंबर, १९७२ महाराष्ट्र कर्नाटक अशोक दाहिंजे – महाराष्ट्र
१९७३ – ७४ दुर्गापूर २० ते २३ जानेवारी, १९७४ महाराष्ट्र कर्नाटक हेमंत टाकळकर – महाराष्ट्र
१९७४ – ७५ देवास २६ ते २९ डिसेंबर, १९७४ महाराष्ट्र कर्नाटक प्रदीप पाटील – महाराष्ट्र
१९७५ – ७६ होस्पेट २९ ऑक्टो. ते १ नोव्हें., १९७५ कर्नाटक महाराष्ट्र प. बंगाल जयराम प्रसाद – कर्नाटक
१९७७ – ७८ एलरू १ ते ६ जून, १९७७ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश विवेक असनीकर – महाराष्ट्र
१९७८ – ७९ मद्रास ४ ते ८ ऑक्टोंबर, १९७८ महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश कर्नाटक किशोर राठी – महाराष्ट्र
१९८० – ८१ चिनमंगळूर १७ ते २१ मे १९८० महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश राजेंद्र सुरा – महाराष्ट्र
१९८० – ८१ धुळे २७ ते ३१ डिसेंबर, १९८० महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश दिनेश भाट – महाराष्ट्र
१० १९८२ – ८३ करीमनगर १२ ते १६ फेब्रुवारी, १९८३ कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश के. व्ही. प्रकाश – कर्नाटक
११ १९८६ – ८७ अनकापल्ली ११ ते १५ मे, १९८६ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश महेश गोखले – महाराष्ट्र
१२ १९८७ – ८८ बंगलोर १७ ते २१ जून, १९८७ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश सारंग बापट – महाराष्ट्र
१३ १९८७ – ८८ पिंपरी चिंचवड १८ ते २२ फेब्रुवारी, १९८८ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश शैलेश भिल्लारे – महाराष्ट्र
१४ १९८९ – ९० वर्धा ४ ते ८ जून, १९८९ महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगणा पंढरीनाथ बडगुजर – महाराष्ट्र
१५ १९९२ – ९३ काणकोण २९ एप्रिल ते ३ मे, १९९२ महाराष्ट्र कर्नाटक नंदकुमार पाटील – महाराष्ट्र
१६ १९९३ – ९४ धुळे ११ ते १४ फेब्रुवारी, १९९४ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश शैलेश गुरव – महाराष्ट्र
१७ १९९४ – ९५ लुधियाना १२ त्ते १६ ऑक्टोबर, १९९४ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र डब्लू. डी. मोहन – कर्नाटक
१८ १९९६ – ९६ त्रिची २२ ते २७ ऑगस्ट, १९९५ कर्नाटक महाराष्ट्र डी . आर. प्रकाश – कर्नाटक
१९ १९९६ – ९७ हनमकोंडा २७ ते ११ फेब्रुवारी, १९९७ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र आर. वेलन – कर्नाटक
२० १९९८ – ९९ पटणा २८ मे त्ते १ जून, १९९८ कर्नाटक प. बंगाल आंध्रप्रदेश लेतादुकर – प. बंगाल
२१ १९९९ – २००० छत्रपती संभाजीनगर २६ ते ३० मे, १९९९ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र एम. एन. मनीषकुमार – कर्नाटक
२२ २००० – ०१ संगरुर २३ ते १७ नोव्हेबर, २००० महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश संकेत हारकारे – महाराष्ट्र
२३ २००१ – ०२ बीड १६ ते २० जानेवारी, २००२ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्रप्रदेश निलेश नेमाने – – महाराष्ट्र
२४ २००२ – ०३ पोन्डेचेरी २२ ते २६ मे, २००२ कर्नाटक प. बंगाल महाराष्ट्र सी. मंजुनाथ – कर्नाटक
२५ २००३ – ०४ पतियाळा १८ ते २२ डिसेंबर, २००३ महाराष्ट्र कर्नाटक कोल्हापूर साकेत जेस्ते – महाराष्ट्र
२६ २००४ – ०५ सोलन २ ते ६ जून, २००४ महाराष्ट्र कोल्हापूर आंध्रप्रदेश राहुल तामगावे – महाराष्ट्र
२७ २००५ – ०६ छत्रपती संभाजीनगर २४ ते २० एप्रिल, २००५ महाराष्ट्र कोल्हापूर प. बंगाल नचिकेत जाधव – महाराष्ट्र
२८ २००६ – ०७ इंदोर २१ ते २४ नोव्हेंबर, २००६ महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश तेलंगणा अश्विन सहस्त्रबुद्धे – महाराष्ट्र
२९ २००९ – १० गोवा २० ते २४ जानेवारी, २०१० महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश कर्नाटक राहुल घुटे – महाराष्ट्र
३० २०१० – ११ भिलाई २३ ते २७ ऑक्टोबर, २०१० महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ सचिन पालकर – महाराष्ट्र
३१ २०११ – १२ इंदौर ९ ते १३ नोव्हेंबर, २०११ महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ दीपक माने – महाराष्ट्र
३२ २०१२ – १३ हरियाणा २७ ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२ महाराष्ट्र प. बंगाल कोल्हापूर दिपेश मोरे – महाराष्ट्र
३३ २०१३ – १४ सोलन ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१३ महाराष्ट्र कोल्हापूर कर्नाटक प. बंगाल तानाजी सावंत – महाराष्ट्र
३४ २०१४ – १५ राजस्थान ७ ते ११ ऑक्टोबर, २०१४ महाराष्ट्र कर्नाटक प. बंगाल आंध्रप्रदेश स्वप्नील चिकणे – महाराष्ट्र
३५ २०१५ – १६ भुवनेश्वर २१ ते २५ ऑक्टोबर, २०१५ महाराष्ट्र केरळ  कोल्हापूर  ओडीसा  हृषीकेश मुर्चावडे – महाराष्ट्र
३६ २०१६ – १७ उत्तर प्रदेश ११ ते १५ नोव्हेंबर, २०१६ महाराष्ट्र कोल्हापूर केरळ आंध्रप्रदेश तेजस मगर – महाराष्ट्र
३७ २०१७ – १८ मणिपूर २६ ते ३० मार्च, २०१८ महाराष्ट्र कोल्हापूर तामिळनाडू कर्नाटक शुभम उतेकर – महाराष्ट्र
३८ २०१८ – १९ भोपाळ, मध्य प्रदेश २ ते ६ डिसेंबर, २०१८ महाराष्ट्र कोल्हापूर केरळ कर्नाटक वृषभ वाघ – महाराष्ट्र
३९ २०१९ – २० सुरत, गुजरात १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१९ महाराष्ट्र कोल्हापूर दिलीप खांडवी – महाराष्ट्र
४० २०२० – २१ भुवनेश्वर, ओरिसा २२ ते २६ सप्टेंबर, २०२१ महाराष्ट्र दिल्ली ओरिसा प. बंगाल आदित्य कुदळे – महाराष्ट्र
४१ २०२२ – २३ बंस्बेरीया, प. बंगाल २६ ते ३० डिसेंबर, २०२२ महाराष्ट्र दिल्ली किरण वसावे – महाराष्ट्र
४२ २०२३ – २४ रायपुर, छत्तीसगड २६ ते ३० डिसेंबर, २०२३ महाराष्ट्र कोल्हापूर कर्नाटक दिल्ली वैभव मोरे – महाराष्ट्र