महिला गट (राष्ट्रीय स्पर्धा) – राणी लक्ष्मीबाई

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय  पुरस्कार विजेते
१९६३-६४ इंदोर २९ जाने. ते १ फेब्रु. १९६४ मध्यभारत महाराष्ट्र कु. उषा अनंतराम (कर्नाटक)
१९६४-६५ हैद्राबाद ३ ते ६ फेब्रुवारी, १९६५ मध्यभारत गुजरात कु. पुष्पा भामोदकर
१९६६-६७ कराड २१ ते २५ मे, १९६६ गुजरात मध्यभारत कु. उर्मिला परांजपे
१९६७-६८ बडोदा १ ते ४ फेब्रुवारी, १९६८ गुजरात मध्यभारत कु.  उषा लोहारकर (विदर्भ)
१९६९-७० नागपूर १९ ते २२ डिसेंबर, १९६९ गुजरात मध्यभारत कु. शैला पिंग (मध्यभारत)
१९७०-७१ म्हैसूर १४ ते १७ मे, १९७० मध्य भारत गुजरात कु. अचला देवरे (गुजरात)
१९७०-७१ रोहतक २९ डिसें, ते १ जाने. १९७१ महाराष्ट्र मध्यभारत कु. ज्योती रोडे (मध्यभारत)
संयुक्त विजेते
१९७२-७३ बारामती २७ ते ३० डिसेंबर, १९७२ गुजरात मध्य भारत कु. निलिमा सारोळकर (मध्यभारत)
१९७४-७५ पातियाळा ११ ते १४ जुलै, १९७४ मध्य भारत गुजरात महाराष्ट्र कु. सुषमा सारोळकर
१० १९७५-७६ बडोदा ३० मे ते २ जून, १९७५ महाराष्ट्र गुजरात मध्यप्रदेश कु. निर्मला मेढेकर
११ १९७६-७७ हैद्राबाद ३ ते ६ जुन, १९७६ महाराष्ट्र गुजरात मध्यभारत कु. कालिंदी फडके
१२ १९७७-७८ ओरय्या २५ डिसें. ते  २ जाने. १९७८ महाराष्ट्र मध्यप्रदेश मध्यभारत कु. निशा वैद्य (मध्यभारत)
१३ १९७८-७९ धुळे २६ ते ३० डिसेंबर, १९७८ मध्यभारत मध्यप्रदेश महाराष्ट्र कु. हेमा काबरा (मध्यप्रदेश)
१४ १९७९-८० तंजावर २७ फेब्रु. ते ३ मार्च, १९८० महाराष्ट्र मध्य भारत कर्नाटक कु. निशिगंधा अंबिके
१५ १९८०-८१ संगरुर २५ फेब्रु. ते १ मार्च, १९८१ मध्यभारत महाराष्ट्र मध्यप्रदेश कु. निलिमा देशपांडे
१६ १९८१-८२ इचलकरंजी २३ ते २७ डिसेंबर, १९८१ महाराष्ट्र मध्यभारत मध्यप्रदेश कु. नीता अंबिके
१७ १९८३-८४ भद्रेश्वर १७ ते २१ डिसेंबर, १९८३ महाराष्ट्र मध्यभारत प. बंगाल कु. स्वाती कारखानीस
१८ १९८४-८५ आदिलाबाद ३ ते ७ जुन, १९८४ महाराष्ट्र मध्यभारत मध्यप्रदेश कु. सीमा जोशी
१९ १९८५-८६ पुणे ३० ऑक्टो. ३ नोव्हें., १९८५ महाराष्ट्र मध्यभारत कर्नाटक कु. सुरेखा कुळकर्णी
२० १९८६-८७ इंदोर २६ ते ३० डिसेंबर, १९८६ महाराष्ट्र प. बंगाल कु. स्वाती कुळकर्णी
२१ १९८७-८८ बडोदा ३० ऑक्टो.  ते ३ नोव्हें., १९८७ प. बंगाल महाराष्ट्र कर्नाटक कु. उमा चंदा
२२ १९८९-९० फोंडा ३ ते ६ मे, १९८९ महाराष्ट्र कर्नाटक प. बंगाल कु. शामल पाटील (कर्नाटक)
२३ १९८९-९० धुळे १७ ते २१ जानेवारी, १९९१ प. बंगाल कर्नाटक महाराष्ट्र कु. बीणा दास
२४ १९९१-९२ भद्रेश्वर २६ ते ३० ऑक्टोबर, १९९१ महाराष्ट्र कर्नाटक कु. लता विश्वकर्मा (मध्यप्रदेश)
संयुक्त विजेते
२५ १९९२-९३ बंगलोर २० ते २५ डिसेंबर, १९९२ कर्नाटक महाराष्ट्र कु. टी. एच वीणा
२६ १९९३-९४ हिस्सार १० ते १५ नोव्हेंबर, १९९४ कर्नाटक मध्यप्रदेश महाराष्ट्र कु. पुष्पलता
२७ १९९५-९६ वाशी २४ ते २९ फेब्रुवारी, १९९६ कर्नाटक महाराष्ट्र मध्यप्रदेश कु. एन. शोभा
२८ १९९६-९७ नासिक ३१ ऑक्टो. ते ५ नोव्हें., १९९६ कर्नाटक मध्यप्रदेश महाराष्ट्र कु. वंदना पाटील
२९ १९९७-९८ पय्यनूर २२ ते २७ डिसेंबर, १९९७ कर्नाटक महाराष्ट्र कु. जी. सरस्वती
३० १९९८-९९ इंदोर २६ ते ३० डिसेंबर, १९९८ कर्नाटक महाराष्ट्र मध्यभारत कु. कीर्ती म्हात्रे (महाराष्ट्र)
३१ १९९९-०० धुळे १५ ते १९ नोव्हेंबर, १९९९ कर्नाटक महाराष्ट्र मध्यभारत कु. शांता गडकरी
३२ २०००-०१ लातूर ४ ते ८ फेब्रुवारी, २००१ कर्नाटक महाराष्ट्र मध्यभारत कु. भावना पडवेकर (महाराष्ट्र)
३३ २००१-०२ बारामती १९ ते २३ डिसेंबर, २००१ कर्नाटक महाराष्ट्र प. बंगाल कु. के. एम. सुनिता
३४ २००२-०३ रोहतक १ ते ५ जानेवारी, २००३ पंजाब मध्यप्रदेश प. बंगाल कु. पलविंदर कौर
३५ २००३-०४ धुळे २० ते २४ जानेवारी, २००४ पंजाब महाराष्ट्र प. बंगाल कु. परमजीत कौर रणधीरसिंग
३६ २००४-०५ गुरुदासपूर २५ ते २९ नोव्हेंबर, २००४ पंजाब महाराष्ट्र प. बंगाल कु. परमजीत कौर सुखदेवसिंग
३७ २००५-०६ बन्स्बेरीया २८ डिसें., ते १ जाने. २००६ महाराष्ट्र पंजाब प. बंगाल कु. माधवी भोसले
३८ २००६-०७ चिंचणी २८ मे ते १ जून, २००६ महाराष्ट्र पंजाब प. बंगाल कु. भाग्यश्री फडतरे
संयुक्त विजेते
३९ २००९-१० बलिया, १ ते ५ सप्टेंबर, २००९ केरळ पुडुचेरी महाराष्ट्र कु. पी. असमा (पुडुचेरी)
संयुक्त विजेते
४० २०१०-११ मुंबई १६ ते २० मे, २०१० महाराष्ट्र पुडुचेरी केरळ कु. शिल्पा जाधव
४१ २०११-१२ पांगलूरु, आंध्र प्रदेश २७ ते ३१ मे, २०११ महाराष्ट्र केरळ आंध्र कु. कीर्ती चव्हाण
४२ २०१२-१३ बारामती, महाराष्ट्र ०८ ते १२ डिसेंबर, २०१२ महाराष्ट्र केरळ कर्नाटक कु. प्रियांका येळे
४३ २०१३-१४ वास्को, गोवा १२ ते १६ फेब्रुवारी, २०१४ केरळ महाराष्ट्र कर्नाटक कु. दिव्या ए.
४४ २०१४-१५ बेंगलुरू, कर्नाटक ७ ते ११ जानेवारी, २०१५ महाराष्ट्र केरळ कर्नाटक कु. सारिका काळे
४५ २०१५-१६ सोलापूर, महाराष्ट्र २३ ते २७ नोव्हेंबर, २०१५ महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ कु. श्वेता गवळी
४६ २०१६-१७ नागपूर, महाराष्ट्र दि. १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१६ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केरळ कु. ऐश्वर्या सावंत
४७ २०१७-१८ इचलकरंजी, कोल्हापूर दि. २५ ते २९ ऑक्टोबर, २०१७ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोल्हापूर कु. प्रियांका भोपी
४८ २०१८-१९ जयपूर, राजस्थान २४ ते २८ मार्च, २०१९ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केरळ कु. काजल भोर
४९ २०१९-२० बेमातारा, छत्तीसगढ २६ ते ३० डिसेंबर, २०१९ एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र ओडिसा कु. वीणा एम.
५० २०२१-२२ जबलपूर, मध्यप्रदेश २६ ते ३० डिसेंबर, २०२१ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर्नाटक कु. प्रियांका इंगळे
५५ २०२२-२३ उस्मानाबाद, महाराष्ट्र २० ते २४ नोव्हेंबर, २०२२ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली कु. अपेक्षा सुतार
५६ २०२३-२४ दिल्ली २९ मार्च ते १ एप्रिल, २०२४ महाराष्ट्र एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओडिसा कु. अश्विनी शिंदे