पुरुष गट (राष्ट्रीय स्पर्धा) – एकलव्य पुरस्कार

  वर्ष स्थळ कालावधी विजयी उपविजयी तृतीय  पुरस्कार विजेते
१९६३-६४ इंदोर २९ जाने. ते १ फेब्रु. १९६४ गुजरात महाराष्ट्र श्री. विश्वनाथ मयेकर
१९६४-६५ हैद्राबाद ३ ते ६ फेब्रुवारी, १९६५ गुजरात महाराष्ट्र श्री. सुधीर परब
१९६६-६७ कराड २१ ते २५ मे, १९६६ महाराष्ट्र गुजरात श्री. मोहन आजगावकर
१९६७-६८ बडोदा १ ते ४ फेब्रुवारी, १९६८ गुजरात महाराष्ट्र श्री. सुधीर परब
१९६९-७० नागपूर १९ ते २२ डिसेंबर, १९६९ महाराष्ट्र गुजरात श्री. सुहास वाघ
१९७०-७१ म्हैसूर १४ ते १७ मे, १९७० गुजरात कर्नाटक श्री. टी. प्रकाश
१९७१-७२ रोहतक २९ डिसें, ते १ जाने. १९७१ महाराष्ट्र गुजरात श्री. अरविंद पटवर्धन
१९७२-७३ बारामती २७ ते ३० डिसेंबर, १९७२ महाराष्ट्र गुजरात श्री. प्रकाश शेठ
१९७४-७५ पातियाळा ११ ते १४ जुलै, १९७४ महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक श्री. सुरेश पोंक्षे
१० १९७५-७६ बडोदा ३० मे ते २ जून, १९७५ महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक श्री. हेमंत जोगदेव
११ १९७६-७७ हैद्राबाद ३ ते ६ जुने, १९७६ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात श्री. एस. वेंकटराजू
१२ १९७७-७८ ओरय्या २५ डिसें. ते  २ जाने. १९७८ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात श्री. एन. श्रीनिवास
१३ १९७८-७९ धुळे २६ ते ३० डिसेंबर, १९७८ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात श्री. मिलिंद पुरंदरे
१४ १९७९-८० तंजावर २७ फेब्रु. ते ३ मार्च, १९८० महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाणा श्री. हेमंत टाकळकर
१५ १९८०-८१ संगरुर २५ फेब्रु. ते १ मार्च, १९८१ महाराष्ट्र कर्नाटक विदर्भ श्री. विलास देशमुख
१६ १९८१-८२ इचलकरंजी २३ ते २७ डिसेंबर, १९८१ महाराष्ट्र कर्नाटक पंजाब श्री. मिलिंद मराठे
१७ १९८२-८३ भद्रेश्वर १७ ते २१ डिसेंबर, १९८३ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. पांडुरंग परब
१८ १९८४-८५ आदिलाबाद ३ ते ७ जुन, १९८४ कर्नाटक महाराष्ट्र विदर्भ श्री. एस. प्रकाश
१९ १९८५-८६ पुणे ३० ऑक्टो. ३ नोव्हें., १९८५ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात श्री. निर्मल थोरात
२० १९८६-८७ इंदोर २६ ते ३० डिसेंबर, १९८६ महाराष्ट्र कर्नाटक श्री. संजय मुळे
२१ १९८७-८८ बडोदा ३० ऑक्टो. ३ नोव्हें., १९८७ महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात श्री. अभय जोशी
२२ १९८८-८९ फोंडा ३ ते ६ मे, १९८९ महाराष्ट्र कर्नाटक विदर्भ श्री. नितीन जाधव
२३ १९८९-९० धुळे १७ ते २१ जानेवारी, १९९१ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. बिपीन पाटील
२४ १९९१-९२ भद्रेश्वर २६ ते ३० ऑक्टोबर, १९९१ महाराष्ट्र कर्नाटक श्री. नरेंद्र शहा
संयुक्त विजेते
२५ १९९२-९३ बंगलोर २० ते २५ डिसेंबर, १९९२ महाराष्ट्र कर्नाटक श्री. अतुल कारखानीस
२६ १९९३-९४ हिस्सार १० ते १५ नोव्हेंबर, १९९४ महाराष्ट्र कर्नाटक श्री. मंगेश पठारे
संयुक्त विजेते
२७ १९९५-९६ वाशी २४ ते २९ फेब्रुवारी, १९९६ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. आशुतोष गायकैवारी
२८ १९९६-९७ नासिक ३१ ऑक्टो. ते ५ नोव्हें., १९९६ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. ललित सावंत
२९ १९९७-९८ पय्यनूर २२ ते २७ डिसेंबर, १९९७ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. प्रवीण सिंदकर
३० १९९८-९९ इंदोर २६ ते ३० डिसेंबर, १९९८ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. डी. दीपक (कर्नाटक)
३१ १९९९-०० धुळे १५ ते १९ नोव्हेंबर, १९९९ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. पराग आंबेकर
३२ २०००-०१ लातूर ४ ते ८ फेब्रुवारी, २००१ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. विशाल परुळेकर
३३ २००१-०२ बारामती १९ ते २३ डिसेंबर, २००१ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. राजेश पाथरे
३४ २००२-०३ रोहतक १ ते ५ जानेवारी, २००३ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. गणेश सावंत
३५ २००३-०४ धुळे २० ते २४ जानेवारी, २००४ महाराष्ट्र मध्य भारत कर्नाटक श्री. शंतनू इनामदार
३७ २००४-०५ गुरुदासपूर २५ ते २९ नोव्हेंबर, २००४ महाराष्ट्र कोल्हापूर श्री. सचिन सातपुते
३७ २००५-०६ बन्स्बेरीया २८ डिसें. ते १ जाने., २००६ महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य भारत श्री. बाबली वैद्य
३८ २००६-०७ चिंचणी २८ मे ते १ जून, २००६ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश श्री. साकेत जेस्ते
संयुक्त विजेते
३९ २००९-१० बलिया, उत्तर प्रदेश १ ते ५ सप्टें., २००९ भारतीय रेल्वे कर्नाटक महाराष्ट्र श्री. अशोक (कर्नाटक)
संयुक्त विजेते
४० २०१०-११ मुंबई १६ ते २० मे, २०१० भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश श्री. अमोल जाधव
४१ २०११-१२ पांगलूरु, आंध्र प्रदेश २७ ते ३१ मे, २०१० भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश श्री. राहुल तामगावे
४२ २०१२-१३ बारामती, महाराष्ट्र ८ ते १२ डिसेंबर, २०१० भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कर्नाटक श्री. योगेश मोरे
४३ २०१३-१४ वास्को, गोवा १२ ते १३ फेब्रुवारी, २०१४ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कर्नाटक श्री. मनोज पवार
४४ २०१४-१५ बेंगलुरू, कर्नाटक ७ ते ११ जानेवारी, २०१५ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कर्नाटक श्री. विलास करंडे
४५ २०१५-१६ सोलापूर, महाराष्ट्र २३ ते २७ नोव्हेंबर, २०१५ महाराष्ट्र भारतीय रेल्वे केरळ श्री. मिलिंद चावरेकर
४६ २०१६-१७ नागपूर, महाराष्ट्र १९ ते २३ ऑक्टोबर, २०१६ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कोल्हापूर श्री. दीपेश मोरे
४७ २०१७-१८ इचलकरंजी, कोल्हापूर २५ ते २९ ऑक्टोबर, २०१७ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कर्नाटक श्री. अमित पाटील
४८ २०१८-१९ जयपूर, राजस्थान २४ ते २८ मार्च, २०१९ महाराष्ट्र भारतीय रेल्वे केरळ श्री. प्रतीक वाईकर
४९ २०१९-२० बेमातारा, छत्तीसगढ २६ ते ३० डिसेंबर, २०१९ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कोल्हापूर श्री. रंजन शेट्टी
५० २०२१-२२ जबलपूर, मध्यप्रदेश २६ ते ३० डिसेंबर, २०२१ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कोल्हापूर श्री. महेश शिंदे
५१ २०२२-२३ उस्मानाबाद, महाराष्ट्र २० ते २४ नोव्हेंबर, २०२२ भारतीय रेल्वे महाराष्ट्र कोल्हापूर श्री. अक्षय गणपुले