अ. क्र. पद नाव जिल्हा
कार्यकारी अध्यक्ष श्री. बाळासाहेब तोरसकर मुंबई
सचिव श्री. भूषण कदम पुणे
सदस्य श्री. महेश विचारे मुंबई
सदस्य श्री. राजेश कळंबटे रत्नागिरी
सदस्य श्री. शिवाजी वाघमारे परभणी
सदस्य श्री. अजितकुमार संगवे सोलापूर