महाराष्ट्र खो खो असोसिएशन
वार्षिक सर्वसाधारण सभा
दिनांक : रविवार १० सप्टेंबर, २०१७
वेळ : सकाळी १० वाजता
स्थळ : निसर्ग मंगल कार्यालय, मार्केट यार्ड रोड, गुलटेकडी, पुणे.