महाराष्ट्र खो खो असोसिएशनच्या मान्यतेने ४४ वी कुमार / मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा दिनांक १३ ते १६ ऑक्टोबर, २०१६ या कालावधीत शेवगांव, अहमदनगर येथे पार पडली.

स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडू