महाराष्ट्र खो खो असोसिएशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा
दिनांक : शनिवार १९ सप्टेंबर, २०१५
वेळ : दुपारी ३.०० वाजता
स्थळ : निसर्ग मंगल कार्यालय, मार्केट यार्ड रोड, गुलटेकडी, पुणे.

[divide]