शिव छत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू, कार्यकर्ते), राज्य क्रीडा मार्गदर्शक (पुरुष), जिजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कार (महिला क्रीडा संघटक) व शिव छत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षासाठी खेळाडू, कार्यकर्ते, क्रीडा मार्गदर्शक यांचे प्रस्ताव

>> परिपत्रक

[divide]