संलग्न जिल्हा संघटना

अनु. जिल्हा सचिवाचे नाव व्यवहाराचा पत्ता मोबाईल ईमेल
अहमदनगर श्री. निर्मलचंद्र महादेव थोरात फ्लॅट नं. १११, निर्मल नगर, सावेडी, अहमदनगर – ४१४००३. ९७२३७३३३६६ nagerkka@rediffmail.com
औरंगाबाद श्री. गोविंद सत्यनारायण शर्मा पद्मा एस. टी. डी. पि. सी. ओ., नागेश्वर वाडी, सुंदर नगर, औरंगाबाद. ९४२२२९४१७६ aurangabadkka@rediffmail.com
बीड प्रा. तानाजी आबाराव आगळे गवळी निवास, जालना रोड, बस स्थानकासमोर, बीड – ४३११२२. ९८२२७४४०३० beedkka@rediffmail.com
धुळे श्री. पंढरीनाथ बडगुजर बडगुजर कॉम्प्लेक्स, जकात नाक्याशेजारी, साक्री रोड, महिंदळे, धुळे. ९४२२७८६२८१ dhulekka@rediffmail.com
हिंगोली प्रा. उत्तम दगडूजी इंगळे त्रिमूर्ती नगर, स्वामी समर्थ केंद्राजवळ, परभणी – ४३१४०१. ९४२२१७७५३१ hingolikka@rediffmail.com
जळगांव श्री. गणपत संभाजी पोळ ६७, बळीराम पेठ, जळगांव  – ४२५००१. ९८६०६३३६८६ jalgaonkka@rediffmail.com
जालना प्रा. डॉ. भागवत जनार्दन कटारे श्रद्धा, यशवंत कॉलनी, नूतन वसाहत, अंबड, तालुका अंबड, जिल्हा – जालना ९४२२२१९६४१ jalnakka@rediffmail.com
लातूर प्रा. विश्वनाथ गायकवाड न्यु गायत्री ट्रेडर्स, गांधी मार्केट, लातूर. ९८९०३३४१९३ laturkka@rediffmail.com
मुंबई श्री. सुरेंद्रकुमार विश्वकर्मा दुकान​ नं. १, विनायक दर्शन अपार्टमेंट, गणेश पेठ लेन, स्टार मॉल समोर, दादर (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०२८. ९८७०२६१६१९ / ७०२१६३५३९३ mumbaikka@rediffmail.com
१० मुंबई उपनगर श्री. शशांक कामत प्रबोधन क्रीडाभवन, सिद्धार्थ नगर, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०६२. ९८२१६७६३७६ upnagerkka@rediffmail.com
११ नांदेड श्री. रमेश नांदेडकर एन. डी. १२०, घ./नं, १०४, सिडको, शंकर नगर, नवीन नांदेड – ४३१६०३. ९४२१८७०८५८ nandedkka@rediffmail.com
१२ नंदुरबार श्री. राजेश रतनराव सोनावणे प्लॉट नं. १२, दूरदर्शन कॉलनी, डोंगरगाव रोड, शहादा, जिल्हा नंदुरबार. ९४२०३७५१०० nandurbarkka@rediffmail.com
१३ नाशिक श्री. मंदार अरुण देशमुख ३/६, पाटील प्रेस्टीज, संभाजी चौक, उंटवाडी रोड, नासिक. ९४२१५०४२४२ nashikkka@rediffmail.com
१४ पालघर श्री. दिपक प्रभाकर दवणे तुळसी, चिंचणी, मांगेल आळी, तालुका डहाणू, जिल्हा पालघर – ४०१ ५०३. ९९६०१२१७७५/७७९८५३२८७०
१५ परभणी श्री. संतोष हरिश्चंद्र सावंत पुष्पक, जाधव ​गॅस जवळ, दत्त नगर, जिंतूर रोड, परभणी. ९९२१२९४१११/९८२३१४४५३३ parbhanikka@rediffmail.com
१६ पुणे श्री. सचिन गोडबोले ७५४/बी, सदाशिव पेठ, विनायक अपार्टमेंट, कुमठेकर रोड, पुणे – ४११ ०३०. ८९०११७४०७ punekka@rediffmail.com
१७ रायगड श्री. आशिष जयंद्रथ पाटील श्री सद्गुरू कृपा बांगला, स्वरादित्य सोसायटीच्या मागे, वरद विनायक ज्वेलर्सच्या जवळ, विद्यानगर, तालुका – अलिबाग, जिल्हा – रायगड – ४०२ २०१ ९४२११६४८१७ raigadhkka@rediffmail.com
१८ रत्नागिरी श्री. संदीप जयसिंग तावडे ३४६७, पार्वती सदन, मिर्‍या रोड, रत्नागिरी. ९८५०१५००३२/९४२२४३०७९९ ratnagirikka@rediffmail.com
१९ सांगली डॉ. प्रशांत संपत इनामदार स्नेहल, प्लॉट नंबर २, छत्रपती शिवाजी राजे रोड नंबर ८, वसंत नगर, सांगली – ४१६ ४१६ ७७०९१७३७६७/४२१८५५६०२ sanglikka@rediffmail.com
२० सातारा श्री. महेंद्रकुमार उत्तमराव गाढवे १००८, तनया कॉर्नर, रेणुका मंदिरा समोर , शनिवार पेठ, सातारा ९८२२५४४३७०/५४५५२२५२४ satarakka@rediffmail.com
२१ सिंधुदुर्ग श्री. नंदन मेघश्याम वेंगुर्लेकर वेंगुर्ले गॅस सर्विस, वेंगुर्ले, जिल्हा सिंधुदुर्ग ९४२२४३४३५६ ९४२२४३४३५६ sindhudurgkka@rediffmail.com
२२ सोलापूर श्री. श्रीकांत शरणाप्पा ढेपे ११४/१२, मुरारजी पेठ, २६, राधाकृष्ण कॉलनी, सोलापूर. ९४२३०६६२५७ solapurkka@rediffmail.com
२३ ठाणे श्री. कमलाकर शंकर कोळी साईनगरी, चेंदणी कोळीवाडा, मीठ बंदर रोड, ठाणे पूर्व – ४०० ६०३ ९८२०१६६५०६ thanekka@rediffmail.com
२४ उस्मानाबाद श्री. विभिषन बा. पाटील शिक्षक कॉलनी, उस्मानाबाद – ४१३५०१ ९८०८७६१७४२५/९८९०१२८२१८ osmanabadkka@rediffmail.com

 

२०२० © रचना आणि मांडणी बियाँड वेब

loading
Scroll to top