पहिले आंतरराष्ट्रीय खो खो पंच शिबीर, राजस्थान – २०१९ Reviewed by Momizat on . पहिले आंतरराष्ट्रीय खो खो पंच शिबीर, राजस्थान  खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया व राजस्थान खो खो असोसिएशन यांच्या वतीने दिनांक ३० ते ३१ ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीत पहिले आंत पहिले आंतरराष्ट्रीय खो खो पंच शिबीर, राजस्थान  खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया व राजस्थान खो खो असोसिएशन यांच्या वतीने दिनांक ३० ते ३१ ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीत पहिले आंत Rating: 0

पहिले आंतरराष्ट्रीय खो खो पंच शिबीर, राजस्थान – २०१९

पहिले आंतरराष्ट्रीय खो खो पंच शिबीर, राजस्थान 

खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया व राजस्थान खो खो असोसिएशन यांच्या वतीने दिनांक ३० ते ३१ ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीत पहिले आंतरराष्ट्रीय खो खो पंच शिबीर पुष्कर, अजमेर, राजस्थान येथे पार पडले.
या शिबीराची काही क्षणचित्रे  . . . .

२०२० © रचना आणि मांडणी बियाँड वेब

loading
Scroll to top