४४ वी कुमार / मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा, शेवगांव, अहमदनगर Reviewed by Momizat on . महाराष्ट्र खो खो असोसिएशनच्या मान्यतेने ४४ वी कुमार / मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा दिनांक १३ ते १६ ऑक्टोबर, २०१६ या कालावधीत शेवगांव, अहमदनगर महाराष्ट्र खो खो असोसिएशनच्या मान्यतेने ४४ वी कुमार / मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा दिनांक १३ ते १६ ऑक्टोबर, २०१६ या कालावधीत शेवगांव, अहमदनगर Rating: 0

४४ वी कुमार / मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा, शेवगांव, अहमदनगर

महाराष्ट्र खो खो असोसिएशनच्या मान्यतेने ४४ वी कुमार / मुली राज्य अजिंक्यपद व निवड चाचणी खो खो स्पर्धा दिनांक १३ ते १६ ऑक्टोबर, २०१६ या कालावधीत शेवगांव, अहमदनगर येथे पार पडली.

स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडू

२०१८ © रचना आणि मांडणी बियाँड वेब

loading
Scroll to top